Beweging en zorg

Beweging

Twee keer per week wordt er een groot bewegingsmoment voorzien in de gymzaal.  De kleuters van 0K tot en met 2K krijgen deze les van meester Jano.  De kleuters van de derde kleuterklas bewegen bij juf Tamara.

Extra zorg

Meester Jano staat elke klas/leerkracht bij in ondersteuningsuren waarbij er extra gedifferentieerd kan worden in de klas.