Schoolbus

Om met de schoolbus mee te kunnen rijden dien je een abonnement aan te schaffen.  Maken de kinderen minimum 8 ritten per week, dan kies je voor een voltijds abonnement.  De kostprijs bedraagt dan :

  • Trimester 1: € 75
  • Trimester 2: € 60
  • Trimester 3: € 45

Voor kinderen die minder dan 8 ritten per week maken, hebben we het halftijds abonnement:

  • Trimester 1: € 60
  • Trimester 2: € 50
  • Trimester 3: € 35

Er geldt een korting van 25% wanneer 3 kinderen uit hetzelfde gezin een abonnement nemen.  De betaling van de abonnementen gebeurt via de schoolfactuur.  Voor peuters die later op het schooljaar instappen geldt een aparte regeling.

Je kan meer info over de route van de schoolbus bekomen bij het secretariaat (depuzzel@begijnendijk.be ) of via de busbegeleiding.(0492 46 40 62).

Om een vlotte bustour te garanderen is het belangrijk dat je klaar staat.  De bus wacht niet.

Wanneer je onverwachts niet meerijdt (bv. omdat je kind ziek is) verwittig je de busbegeleiding : 0492 46 40 62