Welbevinden

We werken aan het welbevinden door

  • te luisteren

Heb je wat te vertellen?  Je juf of meester biedt graag een luisterend oor!  In de klassen wordt op regelmatige basis tijd gemaakt voor klasgesprekken.  Tijdens deze gesprekken kunnen de kinderen wat over zichzelf vertellen of een talent in de kijker zetten.

  • te praten en verbinding te zoeken

Soms bepaalt de leerkracht het onderwerp en wordt er gepraat in een pro-actieve cirkel.  De bedoeling is dat kinderen respectvol en aandachtig leren luisteren naar anderen.  Iedereen kan zijn mening kwijt.  

  • rust te zoeken

Rustmomenten inbouwen... het doet iedereen goed.  Ook op de speelplaats hebben we plekjes om even tot rust te komen.

  • ruzies op te lossen

Soms is er ruzie en die leren we op te lossen.  Wat deed ik?  Dat deed de andere?  Hoe gaan we verder.  Op de speelplaats staat een wegwijzer van herstel met heel wat tips.  De leerkrachten zullen steeds naar de beide kanten van het verhaal luisteren.

  • herinneringen op te bouwen

Samen herinneringen opbouwen verstevigt de vriendschapsbanden.  Boerderijklassen, bosklassen en zeeklassen zorgt voor nooit-te-vergeten tijden.  In de klassen wordt er ook ingezet op groepsbevorderende activiteiten.

  • de toverhoed van juf Vera

En wanneer het echt moeilijk wordt en je loopt even helemaal vast, dan is er altijd nog juf Vera die 1001 tips heeft zitten in haar toverhoed!