Schooluren en toezicht

Lesurenregeling

  • in de voormiddag is er les van 8.40 u. tot 12.15 u., op woensdag tot 11.25 u
  • in de namiddag van 13.15 u. tot 15.30 u., op vrijdag tot 15.00 u.
  • op woensdagnamiddag is er geen les.

Toezichten

Om moeilijkheden te vermijden bij verlies of breuk van waardevolle voorwerpen (juwelen, uurwerken, computerspelletjes, …), vragen we de ouders deze thuis te laten. De school is er niet verantwoordelijk voor.

Ochtendtoezicht: vanaf 08.00 u
Middagtoezicht: van 12.15 u tot 13.15 u.

De kleuters zijn in de eetzaal van 12.15 u tot 12.30 u. De kinderen van de lagere school eten in de klas. Kinderen die thuis eten worden ten vroegste tegen 12.45 u terug op school verwacht.

Avondtoezicht: maandag, dinsdag, donderdag van 15.30 u tot 16.00 u.

De kinderen die buiten deze uren op school komen/zijn, moeten verplicht naar de opvang.

Speelplaats: de ouders zetten de kinderen af aan de schoolpoorten. De kinderen gaan rechtstreeks naar de speelplaats. De boekentassen worden op de afgesproken plaats geplaatst.

Tijdens de schooluren verlaten de kinderen de speelplaats nooit zonder toelating van de toezichthoudende leerkracht.