Inzet op kennis en zelfsturing

We zijn in eerste plaats een school.  Kennis vinden we dus belangrijk: wiskunde, Nederlands, Frans, de wereld verkennen van dicht bij ons tot heel ver weg...   Daarnaast oefenen we ook vaardigheden: een atlas hanteren, kunnen opzoeken, stappenplannen leren gebruiken, ...  

Daaraan werken we van in de kleuterschool tot in de zesde klas. Rekenen start met kleine hoeveelheden leren te begrijpen, met vergelijken, sorteren, eenvoudige begrippen begrijpen....  Aandachtig leren luisteren naar een verhaal, dit naspelen, veel lezen, vertellen, taal gebruiken,...  Zelfs een beetje vreemde taal: initiatielesjes Frans vanaf de derde kleuterklas.

Ontdekken van de wereld, nadenken over kleine en grote problemen en hoe werkt dat dan?  

Taken leren plannen, vooruit kijken, controleren, zelf opzoeken, flexibel zijn...  We gaan er mee aan de slag.