Schoolraad

Wij hechten veel waarde aan de betrokkenheid en participatie van ouders en leerkrachten bij het schoolgebeuren. Daarom hebben we een schoolraad opgericht, die de vroegere participatieraad vervangt. De schoolraad heeft een belangrijke rol in het overleg- en adviesproces met betrekking tot diverse onderwerpen die onze school aangaan.

De schoolraad heeft onder andere overleg- en/of adviesbevoegdheid met betrekking tot het schoolreglement, de bijdragen gevraagd aan ouders, het schoolwerkplan, het beleidsplan, de jaarplanning van buitenschoolse activiteiten, bepaalde infrastructuurwerken, het welzijns- en veiligheidsbeleid van de school, het studieaanbod, het aangaan van samenwerkingsverbanden, opstapplaatsen en busbegeleiding en het nascholingsbeleid.

De schoolraad bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten, die samenwerken om de belangen van onze schoolgemeenschap te behartigen. Als directrice van de school woont Katleen Verhaegen van rechtswege de vergaderingen bij met een raadgevende stem.

Wij zijn blij met de betrokkenheid en inzet van onze schoolraad en zien het als een belangrijk orgaan binnen onze schoolgemeenschap. Indien u vragen heeft over de werking van de schoolraad, kunt u steeds bij ons terecht.

Onze schoolraad is samengesteld uit :

  • Vertegenwoordigend personeel: De Messemaeker Inge, Wuyts Tamara
  • Vertegenwoordigende ouders: Ooms Martine, Troonbeeckx Ellen
  • Schepen van onderwijs: Bart SorĂ©e
  • Directie: Katleen Verhaegen