Stimulerend aanbod

Doen

Kinderen leren het best door te doen.  Samen met hen DOEN we, BELEVEN we, LEREN we.

We volgen onderwijs op en spelen hier op in. 

Zo hadden we de digisprong.  We investeerden in ICT-materiaal.  We kozen volop voor chromebooks.  Vanaf het derde leerjaar hebben we een toestel per kind.  Maar ook voor de jongere kinderen is er een vlot bereik tot digitale middelen.  

We zetten in op vernieuwing van onze klasbibs.  In Europa gaat het leesniveau sterk achteruit.  Wij willen onze leerlingen de onschatbare waarde van lezen bijbrengen en gaan dan ook vaak met boeken aan de slag.