Toegankelijkheidsverklaring

Het lokaal bestuur Begijnendijk streeft ernaar haar website toegankelijk te maken, overeenkomstig het Vlaams Bestuursdecreet van 7 december 2018 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website www.gbsbegijnendijk.be.

Nalevingsstatus

De website www.gbsbegijnendijk.be voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA.

Niet-toegankelijke inhoud

Onderstaande inhoud is niet toegankelijk om de volgende redenen:

  • Onevenredige last

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf-documenten. Bepaalde informatie wordt aangeboden als pdf-document. Het lokaal bestuur kan niet garanderen dat al deze bestanden aan de webrichtlijnen voldoen. Als corrigerende maatregel om meer tegemoet te komen aan toegankelijke pdf-documenten bekijken de medewerkers van het bestuur welke pdf-formulieren ze kunnen omzetten naar webformulieren en halen ze onnodige PDF-bestanden offline.

  • De inhoud valt buiten de werkingssfeer van de toepasselijke wetgeving

Op www.gbsbegijnendijk.be wordt doorgelinkt naar externe websites, zoals https://gbsbegijnendijk.smartschool.be, al dan niet via automatische integratie op de frontend. Niet alle informatie op deze sites voldoet aan de richtlijnen.

Extra toelichting

De medewerkers van het bestuur namen, samen met webleverancier LCP, de volgende maatregelen om aan de toegankelijkheidseisen te voldoen:

  • De toevoeging van een rapport van de dode links op het dashboard van het CMS;
  • De integratie van een screeningstool in het CMS en op www.gbsbegijnendijk.be met screening bij ingave van nieuwe content en periodieke screening van de ganse site;
  • De aanpassing van de frontend begijnendijk.be met een hoog contrast switch knop.

Daarnaast werd een interne infosessie voor medewerkers georganiseerd en namen de webredacteurs in de loop van de maand augustus 2020 deel aan een training over de aanpak van de nieuwe toegankelijkheidsrichtlijnen aan de hand van de LCP-screeningstool voor toegankelijkheid en dode URL’s, waarbij zij:

  • Toegankelijkheidsfouten op bestaande webpagina’s corrigeren en bestaande dode links verwijderen of aanpassen;
  • De content van nieuwe webpagina’s toetsen op toegankelijkheid en foutieve URL’s, alvorens deze pagina’s online te laten plaatsen door de eindredacteurs;
  • Toegankelijke webpagina’s opmaken;
  • Helder schrijven op het web met het gebruik van verstaanbare taal, duidelijke webformulieren en goed omschreven downloads en niet-tekstuele content, zoals afbeeldingen en grafieken.

Het lokaal bestuur blijft werken aan de toegankelijkheid op haar website www.gbsbegijnendijk.be. De eindredacteurs waken erover dat alle webredacteurs de verplichte toegankelijkheidsrichtlijnen overeenkomstig het Vlaams Bestuursdecreet van 7 december 2018 permanent naleven met aandacht  voor een helder taalgebruik, duidelijke webformulieren, goed omschreven downloads en niet-tekstuele content. De eindredacteurs sturen de webredacteurs bij waar nodig en lassen indien gewenst extra sensibiliserings- en trainingsmomenten in.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 23 september 2020, in samenwerking met de webleverancier LCP. 

Feedback en contactgegevens

Merk je een probleem met de toegankelijkheid van deze website? Laat het dan weten aan de medewerkers van de dienst communicatie. Vermeld in ieder geval het probleem dat je ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zicht voordoet.

Handhavingsprocedure

Ben je niet tevreden met het antwoord op jouw kennisgevingen of verzoeken over toegankelijkheidsproblemen op deze website? Neem dan contact op met de medewerkers van de dienst beleid.