Visie van de school

Bij ons op school klinken van 's morgens vroeg tot 's avonds laat kinderstemmen. Wij vinden het belangrijk om onze leerlingen te verwelkomen in een positieve school- en klasomgeving, waar ze zich geborgen en op hun gemak voelen. Het welzijn van elk kind staat bij ons voorop en we streven ernaar om een sfeer te creƫren waarin iedereen zichzelf kan zijn en goede relaties kan opbouwen met anderen. Beleefdheid en respect zijn waarden die we hoog in het vaandel dragen en die we onze leerlingen ook bijbrengen.

We bieden een degelijk en breed onderwijsinhoudelijk aanbod aan om een sterke basis te smeden waarop verder gebouwd kan worden. Dit doen we door te vertrekken vanuit een rijke leeromgeving waarin kinderen kunnen exploreren, experimenteren en hun blik op de wereld kunnen verruimen. We leggen de nadruk op het bijbrengen van kennis en het stimuleren van het denken, alsook op verschillende vaardigheden (sociaal, technisch, motorisch, technologisch, creatief, ...) die kinderen nodig hebben om te groeien in een steeds veranderende maatschappij.

Leren een proces. We geloven niet in het enkel focussen op het resultaat, maar juist op de weg ernaartoe. Vanaf jonge leeftijd leren kinderen bij ons keuzes te maken, door te zetten, zelfstandig te zijn, kritisch te denken, problemen op te lossen, hun eigen leerproces in handen te nemen en autonoom te zijn. Deze vaardigheden zijn cruciaal voor de groei van kinderen in onze snel veranderende maatschappij. We moedigen kinderen aan om te verbinden wat ze al kennen en kunnen met nieuwe inzichten. Gerichte feedback, positieve bekrachtiging en bevestiging van wat een kind al kan, dragen bij aan de motivatie van elk kind. We willen bijdragen aan een positief zelfbeeld, omdat we dat als een belangrijke troef beschouwen voor de toekomst van elk kind.

Binnen onze school geloven we dat elk kind op een eigen manier en tempo leert. We willen elk kind laten groeien en daarom bieden we een omgeving aan waarin ze uitdaging of ondersteuning kunnen vinden. Op onze school is onderwijs op maat belangrijk, wat betekent dat we flexibel kunnen omgaan met leerstof en werkvormen zodat elk kind op zijn of haar eigen niveau de leerdoelen kan behalen. De klasleerkracht is verantwoordelijk voor de eerstelijnszorg en kan daarbij ondersteund worden door de zorg op school en externe instanties. We vinden het belangrijk om samen te werken met ouders en samen zorg te dragen voor de ontwikkeling van hun kind.