Zorgwerking

Algemene zorg

In De Puzzel willen we zorg dragen voor alle kinderen.  We kiezen volop voor een sporenbeleid.  Dat wil zeggen dat kinderen die nood hebben aan extra uitleg, deze krijgen.  Kinderen die sneller aan de slag willen, dat kunnen.  Kinderen die de leerstof vlot verwerken, extra's krijgen.  Dit allemaal binnen dezelfde werktijd.

Welbevinden

In onze school zetten we sterk in op het welbevinden.  Dat gebeurt standaard in elke klas met klasgesprekken, gevoelsmonsters, gevoelsmeters, enz.  Juf Vera tovert individuele tips uit haar hoed als dat even nodig is.

Extra zorg

Elke klas beschikt over extra zorguren.  Deze worden gebruikt om de klas gedifferentieerd op te splitsen naar de behoeften van de kinderen.  Leerlingen leren werken met hulpmiddelen.  Oefeningen kunnen worden aangepast naar hoeveel, naar inhoud, vraagstelling, ... enz.

Bijzondere zorg

We kunnen rekenen op de expertise van het ondersteuningsnetwerk.  Voor kinderen met bijzondere noden kunnen we beroep doen op het ondersteuningsnetwerk.

Daarnaast werken we samen met het CLB.  Zij kunnen ons en ouders adviseren welke stappen/opvolging het meest aangewezen zijn.

Aangepast traject

Soms is het nodig om een leertraject bij te sturen en de te behalen doelen aan te passen.  Dit gebeurt steeds in overleg met zorgteam én ouders.  Dit kan resulteren in het niet behalen van een getuigschrift.  Deze leerlingen  stromen dan door naar de B-klas van het secundair onderwijs

Schooloverstijgende zorg

Wanneer de aanpassingen in de school te groot worden, kan het soms beter zijn om op zoek te gaan naar een school die wel aan de noden van de leerling kan voldoen.  Dit gebeurt steeds na het doorlopen van een traject en in overleg met CLB, zorgteam en ouders.